User Tools

Site Tools


osoby:bruce_willis

Bruce Willis jest twarzą reklamową polskiej wódki Sobieski oraz jednym z właścicieli jej producenta - spółki Belvedere (3,3 proc. akcji)

aktorosoby/bruce_willis.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)