User Tools

Site Tools


jezyki:szwedzki

Język szwedzki jest językiem należącym do grupy języków germańskich.jezyki/szwedzki.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)