User Tools

Site Tools


jezyki:romansz

Język romansz jest językiem należącym do grupy języków romańskich.jezyki/romansz.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)