User Tools

Site Tools


jezyki:polski

Język polski jest językiem należącym do grupy języków słowiańskich.jezyki/polski.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)