User Tools

Site Tools


jezyki:niemiecki

Język niemiecki jest językiem należącym do grupy języków germańskich.jezyki/niemiecki.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)