User Tools

Site Tools


jezyki:niderlandzki

Język niderlandzki jest językiem należącym do grupy języków germańskich.jezyki/niderlandzki.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)