User Tools

Site Tools


jezyki:francuski

Język francuski jest językiem należącym do grupy języków romańskich.jezyki/francuski.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)