User Tools

Site Tools


Sidebar

Hello!

Start here!

Download

Loki Semantic Wiki

BiFröST Framework

Semantic Business Platform

BPWiki

SBVRwiki

Other Projectsdocs:bpwiki:boundary_example
{
name: “Pisanie pracy magisterskiej”,
	events: {
		start:{
			se_projekt:{
				name: “Wybranie tematu pracy mgr i promotora”,
				type: timer
			}
		},
		end:{
			ee_ok:{
				name: “Wydrukowanie pracy”
			},
			ee_fail:{
				name: “Niewydrukowanie pracy”,
                type: terminate
			}
		},
		intermediate:{
			ie_promotor:{
				name: “Spotkanie z promotorem”,
				type: signal,
				nonInterrupting: true
			},
			ie_czerwiec:{
				name: “Ojej to juz czerwiec”,
				type: timer
			}
		}
	},
	activities:{
		a_do:{
			name: “Wstępne działania dotyczące magisterki”,    
            type: user,
			boundary: [
				ie_czerwiec
			]
		},
		a_targowanie:{
			name: “Targowanie się”,
            type: manual
		},
		a_depresja:{
			name: “Depresja”,
            type: manual
		},
		a_akceptacja:{
			name: “Akceptacja”,
            type: manual
		},
		a_praca:{
			name: “Faktyczna praca nad magisterką”,
            type: service
		}
		
	},
	gateways:{
		g1: “Fin?”
	},
	flow:{
		f1: [se_projekt, ie_promotor],
		f2: [ie_promotor, a_do],
		f3: [a_do, a_targowanie],
		f4: [a_targowanie, a_depresja],
		f5: [a_depresja, a_akceptacja],
		f6: [a_akceptacja, a_praca],
		f7: [a_praca, g1],
		f8: [g1, ee_ok, “yey!”],
		f9: [g1, ee_fail, “nope.”],
		f10: [ie_czerwiec, ee_fail]
		
	}
}


docs/bpwiki/boundary_example.txt · Last modified: 2022/03/23 16:59 (external edit)