User Tools

Site Tools


osoby:bruce_willis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

osoby:bruce_willis [2017/09/19 16:31]
osoby:bruce_willis [2017/09/19 16:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +Bruce Willis jest twarzą reklamową polskiej wódki Sobieski oraz jednym z właścicieli jej producenta - spółki Belvedere (3,3 proc. akcji)
  
 +[[category::​aktor]]
osoby/bruce_willis.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)