User Tools

Site Tools


jezyki:angielski

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jezyki:angielski [2017/09/19 16:31] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +Język angielski jest językiem należącym do grupy 
 +[[category:​jezyki_germanskie|języków germańskich]].
jezyki/angielski.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)